Vi söker nya uppdrag!

Vi effektiviserar och har nu möjlighet att ta nya kunder. Vi arbetar både med fasta priser och löpande räkning. Vi tar på oss totalansvar för din ekonomi, eller låter dig göra det du själv vill på egen hand.

Några saker tar vi för givet;

  • Du förutsätter att bokföringen ska vara korrekt och utförd i tid.
  • Du läser och förstår, eller vill lära dig förstå Balans- och resultatrapporterna som kommer till dig varje månad.
  • Inför årsredovisning, bokslut och deklarationer vill du ha ett tätt samarbete så att du får information så att du lätt kan fatta beslut om hur bolaget ska hantera de olika möjligheter som står till buds.
  • Du tar din och företagets ekonomi på största allvar.
  • Du vill ha en kontinuerlig dialog med din konsult och får råd och tips i din vardag.

Analys – Rådgivning – Engagemang
Det är där vi skiljer oss från mängden!

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi kan hjälpa dig.

1 + 1 =