Styrelsearbete

Ägare – Styrelse – VD

I de flesta bolag i Sverige innehas dessa tre funktioner av samma person. Det är inget fel eller konstigt med det. I mindre bolag finns det ofta inget skäl till att ha det på något annat sätt. Bolagsmannen har ibland en mentor, eller annat bollplank där tankar och idéer om hur bolaget ska utvecklas kan utvärderas. Vanligare är dock att verksamheten bara rullar på. Sällan tar ägare/styrelse/VD ett steg tillbaka och tittar på sitt företag med nya ögon. Bolag befinner sig i olika faser. Vid olika tidpunkter kan olika strategier vara lämpliga för att bolaget ska utvecklas på det sätt som ägarna vill. Denna typ av strategiska arbeten är vad en extern styrelse kan hjälpa till med. Personer med olika bakgrund och olika erfarenheter ser ditt företagande ur ett annat perspektiv, vilket kan ge oanade möjligheter. I vårt breda kontaktnät kan vi hitta styrelseledamöter som passar bra in i ditt företag.