Många har svårt med myndighetskontakter. Känslorna kan ta över och samtalen med Skatteverket, Bolagsverket eller andra myndigheter slutar med att den ena samtalsparten blir irriterad. Man får varken svar på sin fråga eller någon lösning på det problem man hade. Vi som inte är känslomässigt bundna till företaget kan lättare hålla en neutral ton i samtalen.

Ibland hamnar man i situationer som man inte vill vara i. I värsta fall hamnar man i domstol. Vägen dit är dock lång och ofta räcker det med mindre insatser från någon annan än dig eller ditt bolag för att nå framgång utan domstolsförhandlingar. Vi hjälper dig i kontakten med din motpart och försöker att få tillstånd ett samtal som kan leda till förlikning så att båda parter känner sig tillfreds. Skulle det trots allt inte gå att nå en uppgörelse samarbetar vi med ett antal jurister inom olika områden.