På Michael Sant’Orp AB är vi måna om att våra kunder har rätt information vid rätt tillfälle. Som redovisningsekonomer sätter vi oss in i bolagsmännens situation och ”lever med bolaget”. Vi vet vad som ska finnas i underlagen och tar fram det som eventuellt saknas. Vi ställer de besvärliga frågorna som revisorer, banker, leverantörer och myndigheter kan komma att ställa och förbereder bolaget för alla typer av granskningar. Med oss som konsulter kan du lugnt fokusera på det du är bäst på, med vetskap om att ekonomi och administration alltid fungerar. Med Björn Lundén administration i molnet väljer du själv vilka tjänster du vill utnyttja. Exempelvis kan du välja att göra dina egna löner, din egen fakturering eller låta oss sköta allt. Vi hjälper dig igång med de delar du vill göra själv och kontrollerar att allt blir bra. Ju mer du gör själv, desto mindre behöver du betala oss för att göra. Med Björn Lundén Administration kan vi enkelt licensiera de moduler som du som kund själv vill ansvara för. Vill du ha hjälp, blev det fel, för svårt, eller helt enkelt för tidsödande för dig? Då sätter vi dig på rätt kurs igen, eller så tar vi över uppgiften, precis enligt dina önskemål.

 

Vi hjälper dig med:

  • Löpande redovisning
  • Fakturering
  • Moms
  • Leverantörsreskontra
  • Löner
  • Byte av bolagsform
  • Uppstart och avveckling av företag
  • Årsredovisning & Bokslut
  • Deklarationer för företag och privatpersoner
  • Skatterådgivning